Activiteitenverslagen

Stichting Muziek Midden-Delfland is voortdurend bij allerlei muzikale initiatieven betrokken. Soms onder eigen vlag, maar vooral ook op de achtergrond bij projecten van anderen. Op deze manier hebben we op een prima manier invulling kunnen geven aan de doelstellingen van de stichting:

  • Het organiseren en/of produceren van projecten voor en door amateurs.
  • Het op niet-commerciéle basis beschikbaar stellen van geluidsapparatuur en toebehoren.
  • Het verlenen van diensten ter ondersteuning van de organisatie van muzikale projecten.


- Activiteitenverslag 2012 (pdf)

- Activiteitenverslag 2010/2011
(pdf)

 

Donateursbijdrage: 
Deze activiteiten zouden niet mogelijk zijn zonder de steun van onze donateurs. Die zorgen er voor dat Stichting Muziek Midden-Delfland in stand kan worden gehouden en wij zijn ze daar zeer erkentelijk voor.

Vind je dat de activiteiten van Stichting Muziek Midden-Delfland bijdragen aan de muziekcultuur van onze gemeenschap en dat dat steun verdient ?
Blijf ons dan ook dit jaar steunen met een donateursbijdrage door een bedrag over te maken op bankrekeningnummer 12.31.61.967. (S.v.p. naam/adres vermelden).
Met de minimumbijdrage van € 5,-- zijn we al heel blij maar een hoger bedrag is natuurlijk altijd welkom.