Donateur worden

Stichting Muziek Midden-Delfland beschikt maar over beperkte financiële middelen.

Het ontwikkelen van nieuwe projecten brengt kosten met zich mee en daarvoor is de Stichting afhankelijk van donateurs (en sponsoren).

Donateur worden kan al met een (minimum)bijdrage vanaf € 5,-- per kalenderjaar. Omstreeks februari van ieder kalenderjaar zal worden verzocht om de donateursbijdrage te voldoen.

Na aanmelding als donateur, kunt u uw bijdrage overmaken op bankrekening 12.31.61.967 t.n.v. Stichting Muziek Midden-Delfland, Schipluiden o.v.v. 'donateur' en uw naam.

Donateurs kunnen er op kunnen rekenen dat zij met voorrang in de gelegenheid zijn om zich aan te melden voor projecten en/of toegangsbewijzen te reserveren.