Aanmelden als donateur

De donateursbijdrage s.v.p. overmaken op bankrekeningnummer 12.31.61.967 t.n.v. Stichting Muziek Midden-Delfland en o.v.v. ‘Donateur + naam’