Passie voor JC-extra info

Het interieur van het kerkgebouw in Schipluiden heeft een grootschalige verbouwing ondergaan en in 2014 bestaat het gebouw bovendien 50 jaar. Met de verbouwing zijn de mogelijkheden om van het gebouw gebruik te maken, uitgebreid.
Stichting Muziek Midden-Delfland heeft in het bovenstaande aanleiding gezien om een muziekproject te produceren dat in het verbouwde kerkgebouw kan worden opgevoerd.

Het parochiebestuur verleent medewerking aan de uitvoering van het project door het beschikbaar stellen van kerkgebouw en parochiecentrum ´De Schelp´.

‘Passie voor JC’ zal van donderdag 10 tot en met zaterdag 12 april 2014 drie keer worden uitgevoerd voor naar verwachting in totaal zo’n 1.200 inwoners uit Midden-Delfland en omstreken.
Een en ander speelt rondom de Paasdagen van 2014. Een periode waarin de rockopera ‘Jesus Christ Superstar’ ieder jaar weer opnieuw in de belangstelling staat.
De afkorting ‘JC’ in de projecttitel verwijst dan ook naar de rockopera ‘Jesus Christ Superstar’.

Wat houdt het project in ?
De rockopera ‘Jesus Christ Superstar’ is gebaseerd op het lijdensverhaal en in het project ‘Passie voor JC’ is de vertelling op een bijzondere wijze uitgewerkt:

Er zal een selectie van songs uit ´Jesus Christ Superstar´ worden uitgevoerd door diverse solisten en een projectkoor, begeleid door een orkest van blazers, strijkers, elektrische instrumenten en slagwerk.
Sommige songs worden gezongen door een solist die op dat moment een hoofdpersoon uit het lijdensverhaal voorstelt.  Andere nummers worden gezongen door/met het projectkoor. Daar waar verbindingen moeten worden gelegd tussen te onderscheiden delen van het verhaal, neemt een ‘verteller’ het over.

Voorafgaand aan een nummer geeft de solist door middel van een monoloog vanuit het perspectief van de betreffende bijbelfiguur zijn/haar beeld van de situatie. Hij/zij geeft feitelijk een soort inleiding op hetgeen bezongen gaat worden. De monologen, de songs en de verbindingsteksten leiden het publiek door het verhaal heen.

De teksten zijn speciaal voor het project geschreven in toegankelijke spreektaal. Ook de songs zullen in de Nederlandse taal worden uitgevoerd. In combinatie met de monologen zal het geheel voor een breed publiek begrijpelijk en te volgen zijn.

De scènes die zullen worden ingeleid en bezongen, zullen van moderne belichtingstechniek worden voorzien. Het lichtplan wordt zodanig uitgewerkt dat de sfeer en emotie van die scènes op indringende wijze worden benadrukt.